CF - Đột Kích
Chế độ hach cf 1169 Siêu Chiến binh: Là chế độ người chơi sử dụng những class nhân vật của chế độ Wave Mode như Shock, Blaster, Hunter, Medic… nhưng sẽ đấu hach cf theo chế độ Đấu Đội.

Recently Added