CF - Dot Kich
> > > With +1, you could get new modz from DinhCaoPlay
    SumoHit 1160 - One hit cf 1160
    Cùng với hệ thống chức năng hack cf 1160 hỗ trợ chơi CF Tournament ingame, nơi lần đầu tiên các xạ thủ dùng SumoHit có thể tổ chức giải đấu in-game, đó còn là các vũ khí hết sức hấp dẫn. Trong đó, bộ báu vật Gradation cùng với CheyTac M200 là những vũ khí hấp dẫn và đáng quan tâm nhất.

    VinaCF 1160 - Vina Dot kich 1160
    Sniper - Dòng súng Mosin Nagant được sản xuất năm 1891 không có băng đạn. Người sử dụng phải nạp từng viên để bắn sẽ được cập nhật trong bản vinacf 1160

    1