CF - Dot Kich
> > > Để tải hack nhanh hơn tại DinhCaoPlay hãy chọn thêm nút +1
  Hack cf 1189 Dinh Cao Play, Dinhcaoauto New
  hack cf 1189 ,hach cf 1189 ,hackcf 1189 ,hack 1189 ,hach dot kich 1189 ,vinacf 1189 ,vinacf 1189 ,hack cf dinh cao 1189 ,hack dot kick 1189 ,dinh cao play 1189

  VinaCF Pro 1189 - hack vinacf dot kich 1189 New
  hack cf cùng Vinacf trong phiên bản 1189 có chút thay đổi về map và vũ khí mới :Shadow Knife, Galil Camo, M14EBR Scope – Camo Jack Hammer, Kriss Super V – Red Crystal M4A1- Custom Violet Crystal và 2 map mới

  hack cf 1189 Dinh Cao Play New
  hack cf 1189 ,hach cf 1189 ,hackcf 1189 ,hack 1189 ,hach dot kich 1189 ,vinacf 1189 ,vinacf 1189 ,hack cf dinh cao 1189 ,hack dot kick 1189 ,dinh cao play 1189

  VinaCF 1189 - Vina Dot kich 1189 New
  hack cf cùng Vinacf trong phiên bản 1189 có chút thay đổi về nhân vật (có 4 nv gái mới) Miss A-FEI, MISS A-JIA, MISS A-SUZI, MISS A-MIN // vũ khí mới gồm : M4A1 S Ultimate gold, Kris-Super V Ultimate gold, D.E-Ultimate gold

  Hit 1174 - One hit cf 1174
  Bản cập nhật hack cf 1174 vừa qua với sự ra mắt của bộ 4 báu vật mới là niềm vui thực sự trong những ngày giữa hack cf thang 12. Nhưng đó chưa phải là những nội dung lớn nhất của năm hack cf 2015, bởi ngay từ bây giờ các bạn sẽ được đón chào phiên bản hack cf 1174 cập nhật chính thức dành cho tháng này.

  hack cf 1174 - VinaCf
  hack cf cùng Vinacf trong phiên bản 1174 có chút thay đổi về việc fix cho các vũ khí mới như M249 MINIMI PHOENIX, Armsel Striker Phoenix và M14 EBR Phoenix. Chúc các bạn chơi vui vẻ ở CF 1174 nhé

  VinaCF 1175 - Vina Dot kich 1175
  hack cf 1175 ,hach cf 1175 ,hackcf 1175 ,hack 1175 ,hach dot kich 1175 ,vinacf 1175 ,vinacf 1175 ,hack cf dinh cao 1175 ,hack dot kick 1175 ,dinh cao play 1175

  1